Du học

Các phương pháp tuyển mộ

Có rất nhiều phương pháp để tuyển mộ nhân viên sau đây là một vài phương pháp

điển hình:

 

 

a) Phương pháp quảng cáo

 

 

Phương pháp này tuyển mộ bẵng cách quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại

chúng như tivi, đài, báo chí, tờ rơi tại các trạm ga, trạm đỗ xe buýt,…và hiện nay người ta

còn quảng cáo trên mạng internet. Nội dung quảng cáo nêu rõ những thông tin về công việc, những tiêu chuẩn để tham gia tuyển dụng.

 

 

b) Phương pháp tuyển mộ qua các trung tâm giới thiệu việc làm

 

 

Ngày nay ở Việt Nam còn xuất hiện rất nhiều các trung tâm giới thiệu việc làm, các

trung tâm xuất khẩu lao động, nhất là các thành phố lớn.

 

 

Các tổ chức có thể ký hợp đồng với các trung tâm giới thiệu việc làm, yêu cầu họ

tuyển dụng những người phù hợp cho tổ chức bởi các trung tâm có nhiệm vụ săn lùng tin tức về cung nhân lực, và tổ chức phải trả cho trung tâm một khoản lệ phí đối với việc tuyển dụng này.

 

 

c) Cử chuyên viên tuyển mộ đến các trường:

 

 

Theo phương pháp này các chuyên viên có thể liên hệ với các phòng đào tạo phòng

quản lý sinh viên của các khoa hay trung tâm giới thiệu việc làm của các trường nhờ giới thiệu những sinh viên sắp tốt nghiệp hội đủ các tiêu chuẩn để tuyển dụng.

 

 

Ngày nay có đã có rất nhiều các công ty đã đến các trường đại học để giao lưu với

sinh viên, mở ngày hội việc làm tại các trường. Đây là một xu hướng rất tốt nó có lợi cho

 

các nhà tuyển dụng và có lợi cho sinh viên vì họ được tiếp xúc trực tiếp với các cán bộ

tuyển dụng, hiểu biết hơn về công ty, về công việc khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường.

 

 

d) Thuê chuyên gia để tuyển

 

 

Các công ty có thể thuê chuyên gia chuyên về một lĩnh vực chuyên môn phức tạp

nào đó để tuyển nhân viên cho công ty mình. Như vậy sẽ tuyển những nhân viên có chất

lượng cao, và đáng tin cậy.

 

e) Phương pháp tuyển từ sinh viên thực tập

 

 

Tuyển mộ từ sinh viên thực tập cũng là một hình thức tuyển mộ, sinh viên là những

người được trường đại học cử đến thực tập tại tổ chức. Trong quá trinh học tập, tổ chức có

thể biết những sinh viên nào hội đủ những tiêu chuẩn cần thiết. Phương pháp này rất hiệu quả bởi chi phí thấp và có thể tuyển được những người phù hợp.

 

 

Ngoài các phương pháp trên ra còn có một vài phương pháp cũng được sử dụng như:

 

 

-Tuyển mộ thông qua dịch vụ của các công ty săn tìm nhân tài

 

 

-Thông qua sự giới thiệu của nhân viên trong công ty

 

 

-Thông qua các hiệp hội nghề nghiệp

        

Back to top button
Close
Close