Du học

Kinh nghiệm giải quyết việc làm của tỉnh Sơn La

Sơn La là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc của nước ta, có diện tích 1.405,5 nghìn ha, với số dân là 906.800 người; trong đó, người trong độ tuổi lao động chiếm 46% dân số. Tỷ lệ lao động ở khu vực nông thôn chiếm 74,88% số lao động của tỉnh. Tỷ lệ thời gian lao động được sử dụng còn thấp, mới chỉ đạt từ 68-72%. Như vậy, 1/4 thời gian nông nhàn cần các ngành nghề, dịch vụ, tạo nguồn thu nhập cho bà con nông dân đang đặt cho tỉnh Sơn La bài toán cần giải quyết. Mặt khác, mỗi năm có khoảng 7.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, chỉ có 1.950 em vào học tiếp các trường phổ thông trung học, còn khoảng 5.000 cần được đào tạo nghề, hướng nghiệp. Hàng nghìn học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ra trường, bộ đội xuất ngũ bổ sung cho lực lượng lao động của tỉnh; đây là một áp lực lớn trong vấn đề giải quyết việc làm của tỉnh

Trong 10 năm qua, đặc biệt là 5 năm gần đây tình hình kinh tế – xã hội ở Sơn La có nhiều khởi sắc, chuyển dịch kinh tế đúng hướng, nhịp độ tăngtrưởng kinh tế khá, GDP đạt mức bình quân 9,6%/năm, tổng sản phẩm quốc dân tăng gấp đôi, giảm tỷ lệ đói nghèo từ 31,4% xuống còn xấp xỉ 15%.Thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội và giải quyết việc làm ở Sơn La có thể rút ra một số bài học về giải quyết việc làm như sau:

Hạ thấp tỷ lệ tăng dân số. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên từ 3,55% (năm 1991), đến nay giảm còn khoảng 2,25%; góp phần giảm áp lực gia tăng dân số.

– Tổ chức cân đối lại lực lượng lao động giữa các khu vực thị trấn, thị xã với khu vực nông thôn, giữa sản xuất công nghiệp, dịch vụ với sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó đã tạo ra hàng vạn chỗ làm việc, hàng chục nghìn hộ gia đình sản xuất ổn định, thu nhập ngày một tăng.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất hàng hóa, phá thế độc canh, tự cấp, tự túc; mô hình kinh tế trang trại mà vai trò chủ sản xuất là hộ gia đình đang được hình thành. Xây dựng mô hình trang trại cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi phát triển mạnh ở các vùng, tạo thêm hàng vạn chỗ làm việc.

– Mở rộng các ngành nghề dịch vụ, các hình thức tổ chức sản xuất mới để tạo thêm việc làm mới.

Back to top button
Close
Close