Du học

Vai trò của văn hóa Doanh Nghiệp

VHDN đã chứng minh được vai trò to lớn tại nhiều quốc gia. Toàn cầu hóa kéo theo sự thay đổi của các quốc gia, các doanh nghiệp, để có thể sinh tồn và phát triển mạnh mẽ thì xu hướng đề cao văn hóa phát triển hơn bao giờ hết và chứng tỏ được những giá trị của mình. Tuy nhiên không phải VHDN nào cũng có vai trò đối với các hoạt động của doanh nghiệp, không phải văn hóa nào cũng tác động tích cực đến doanh nghiệp. Chỉ những doanh nghiệp có văn hóa mạnh mới có thể phát huy vai trò của VHDN để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và nâng cao các giá trị mà doanh nghiệp hướng đến.

VHDN mạnh thường được đặc trưng bởi một phong cách riêng với những yếu tố rất khác biệt với các doanh nghiệp khác, tuy VHDN là một yếu tố vô hình nhưng vẫn có thể nhận ra như: bầu không khí trong tổ chức, sự nhiệt tình trong lao động, ứng xử giữa các nhân viên,… các giá trị được các thành viên coi là các mối quan tâm chung, mục tiêu quan trọng nhất và được chia sẻ rộng rãi. Ngầm định điều phối và kiểm soát hành vi của các thành viên Văn hoá doanh nghiệp có những qui định bắt buộc với các thành viên, hướng dẫn họ được làm gì và không làm gì khi có những phát sinh ngoài mong đợi . Qua đó mọi thành viên sẽ ý thức và biết cách hành động sao cho tốt nhất, ví dụ khi gặp trường hợp đối thủ đưa ra một mặt hàng tương tự, nhân viên marketing sẽ báo cáo lại cấp trên, đồng thời tìm cách khuyếch trương hàng hoá của mình. Bằng mọi cố gắng và sáng tạo để đưa ra cách tiếp cận và thống lĩnh thị trường. Họ biết rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về danh tiếng và vị trí sản phẩm thuộc công ty mình.

Thông qua các giá trị được chia sẻ rộng rãi trong tổ chức thì đã có những giá trị ngầm định, tạo nên sự kiểm soát vô hình giữa các thành viên với nhau. Mọi hành vi, hoạt động của mỗi thành viên sẽ được điều chỉnh bởi chính VHDN. VHDN là nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh VHDN đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo nên lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đó chính là nguồn lực, là lợi thế so sánh khi khách hàng phải quyết định lựa chọn các đối tác khác nhau. VHDN là cơ sở duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng, tạo ra tâm lý tin tưởng cùng hợp tác liên kết lâu dài và bền vững. VHDN tạo ra sự chuyên nghiệp trong mọi suy nghĩ và hành động của doanh nghiệp. Tạo động lực làm việc và gắn bó lâu dài với tổ chức VHDN góp phần thu hút nhân tài, tăng cường sự gắn bó giữa người sử dụng lao động với người lao động và giữa nội bộ người lao động. Sống trong một môi trường văn hoá lành mạnh với sự quan tâm thoả đáng của các cấp lãnh đạo và một khả năng nuôi dưỡng đặc biệt sẽ làm cho mọi người cảm thấy lạc quan và cống hiến hết mình cho mục tiêu của doanh nghiệp . Người ta không chỉ suốt đời lao động vì lý do chỉ để tồn tại mà họ còn có thể thấy được ý nghĩa của bản thân qua những đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

VHDN tốt sẽ như chất keo kết dính các thành viên, giúp doanh nghiệp thu hút nhân tài và nuôi dưỡng năng lực, ngăn chặn tình trạng thất thoát nhân lực và chảy máy chất xám. Trong một môi trường văn hóa phù hợp sẽ giúp nhân viên có thể học tập lẫn nhau, mang lại những giá trị về tinh thần, từ đó khích lệ khả năng làm việc, sự cống hiến cho tổ chức.

Back to top button
Close
Close