Việc Làm

Chất lượng của lao động là thanh niên trong huyện còn thấp

Hiện nay dùng chỉ tiêu để đánh giá chất lượng lao động trong khu vực nông thôn là rất khó, trình độ của người lao động không chỉ dựa trên đánh giá về trình độ học vấn, chuyên môn mà trong thực tế sản xuất, lao động còn dựa trên kinh nghiệm được tích luỹ và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đặc biệt là lao động trong nông nghiêp vốn chỉ sản xuất dựa vào kinh nghiệm, ít qua đào tạo. vì vậy để đánh giá chất lượng lao động của lao động là thanh niên hiện nay tôi sử dụng tổng hợp chỉ tiêu: Trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khoẻ.

Với đặc điểm của địa bàn huyện Thái Thụy cùng với thực trạng về thu nhập của thanh niên địa phương, trên cơ sở tôi điều tra thu thập số liệu của 120 thanh niên theo trình độ học vấn. Qua kết quả điều tra tôi thấy rằng chất lượng của lao động là thanh niên trong huyện còn chưa cao. Theo kết quả thu thập được thì số thanh niên trong huyện có trình độ học vấn tương đối cao, như đối với nhóm thanh niên có thu nhập cao đã tốt nghiệp cấp II chiếm 20%, còn số người đã tốt nghiệp cấp III chiếm 80%; đối với nhóm thanh niên có thu nhập trung bình, đã tốt nghiệp cấp II chiếm 45%, số người tốt nghiệp cấp III là chiếm 55%; đối với nhóm thanh niên có thu nhập thấp, mới tốt nghiệp cấp I chiếm 6,67%, số người mới tốt nghiệp cấp II chiếm 50%, còn lại 43,33% số thanh niên trong nhóm này đã tốt nghiệp cấp III. Điều này thể hiên trong những năm gần đây thanh niên tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc học tập văn hoá để từng bước đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Tuy nhiên bên cạnh đó bảng số liệu còn cho thấy số thanh niên qua đào tạo chuyên môn còn thấp trong tổng số thanh niên điều tra, đối với nhóm thanh niên có thu nhập cao tỷ lệ thanh niên qua đào tạo là khá cao nhưng chủ yếu là qua đào tạo sơ cấp, công nhân kỹ thuật chiếm 50% số thanh niên đã qua đào tạo ở nhóm này; số thanh niên chưa qua đào tạo ở nhóm này còn khá cao chiếm 23,33% tổng số thanh niên ở nhóm này; đối với nhóm thanh niên có thu nhập trung bình thì tỷ lệ thanh niên chưa qua đào tạo chiếm 65%; còn đối với nhóm thanh niên có thu nhập thấp 100% chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Như vậy nhìn chung đa số thanh niên chưa qua đào tạo ở cả 3 nhóm thanh niên, số thanh niên đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ còn khiêm tốn.

        Về tình hình sức khoẻ của những thanh niên điều tra đều rất tốt 100% số thanh niên điều tra ở cả 3 nhóm đều có sức khoẻ tốt. Do tính chất của một số công việc yêu cầu người lao động có trình độ nhất định và có sức khoẻ tốt, nhìn chung thanh niên trong thị trấn đáp ứng được yêu cầu về sức khoẻ còn về trình độ chuyên môn của thanh niên trong thị trấn còn nhiều bất cập. Vì vậy mà việc giải quyết công ăn việc làm cho thanh niên còn gặp nhiều khó khăn.

Qua đây, tôi thấy rằng hiện nay nhu cầu đào tạo nghề của thanh niên là rất lớn, đa số thanh niên đều mong muốn được đào tạo nghề để có nghề nghiệp ổn định và có thu nhập cao.

Back to top button
Close
Close