Việc Làm

Để hoạt động xuất khẩu lao động có hiệu quả

Để hoạt động xuất khẩu lao động có hiệu quả

Xuất khẩu lao động diễn ra trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tính gay gắt đó do hai  nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, xuất khẩu lao động mang lại lợi ích lớn cho các nước khó khăn về việc làm do vậy phải có cạnh tranh để giành lấy thị trường. Thứ hai xuất khẩu lao động đang diễn ra trong một môi trường không ổn định về tài chính và suy thoái kinh tế trong khu vực, bản thân các nước nhận nhiều lao động cũng gặp khó khăn trong việc giải quyết việc làm. Điều này hạn chế rất lớn đến việc tiếp nhận lao động trong thời kì tới.

 Trong quan hệ xuất khẩu lao động phải đảm bảo lợi ích ba bên. Lợi ích của nhà nước là phần ngoại tệ mà người lao động gửi về và các khoản thuế. Lợi ích của các tổ chức xuất khẩu lao động là các khoản thu lệ phí giải quyết việc làm ở nước ngoài. Lợi ích của người lao động là các khoản thu nhập thường cao hơn nhiều so với lao động trong nước. Nếu chạy theo lợi ích thì các tổ chức xuất khẩu lao động rất rễ vi phạm qui định của nhà nước, nhất là việc thu phí dịch vụ, môi giới điều đó vi phạm quyền lợi của người lao động sẽ làm cho việc làm ngoài nước sẽ không thật hấp dẫn. Ngược lại cũng vì chạy theo thu nhập cao mà người lao động rất dễ vi phạm hợp đồng đã ký kết, như hiện tượng làm thêm bên ngoài, bỏ hợp đồng ra làm ngoài…

 Xuất khẩu lao động là hoạt động đầy biến đổi: Hoạt động này phụ thuộc lớn vào nhu cầu nhập khẩu lao động của các nước. Những nước nào chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho xuất khẩu, đào tạo tốt chuyên môn cho họ thì sẽ chiếm được vị trí cao trong thị phần lao động nước ngoài. Và cũng chỉ có nước nào nhìn xa, trông rộng phân tích, đánh giá và dự đoán đúng tình hình mới không bị động trước sự biến đổi của tình hình, đưa ra chính sách đón đầu trong xuất khẩu lao động.

Vì vậy để hoạt động xuất khẩu lao động có hiệu quả thì  phải thực hiện quản lý tốt từ khâu khai thác thị trường, ký kết hợp đồng với đối tác, tuyển chọn đến khâu đào tạo, giáo dục định hướng và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đồng thời quản lý người lao động trong quá trình lao động dến khi hết hạn hợp đồng về nước thực hiện thanh lý hợp đồng và các vấn đề có liên quan.

 

Back to top button
Close
Close