Việc Làm

Nhìn nhận về vấn đề xuất khẩu lao động của Việt Nam

Trong bối cảnh toàn cầu hoá, di cư lao động quốc tế dưới hình thức xuất khẩu lao động gia tăng mạnh và đã góp phần tích cực vào chiến lược giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tạo sự ổn định và phát triển đất nước. Với một số lượng lao động khá lớn đang làm việc ở nước ngoài, hằng năm đã mang lại một nguồn thu nhập rất lớn bằng ngoại tệ mạnh góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời cải thiện đời sống của nhiều gia đình. Đối với người lao động, mức lương trung bình 300-500USD/tháng, bình quân hàng năm mỗi lao động làm việc ở nước ngoài tiết kiệm được khoảng 4000 USD, góp phần giúp đỡ cho gia đình, cộng đồng và quê hương. Ngoài ra, bản thân người lao động còn tiếp thu học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, lối sống văn minh, tiếp nhận các giá trị xã hội mới. Đây là những cái được cần phát huy. Tuy nhiên, lao động Việt Nam cũng có những nhược điểm căn bản như trình độ ngoại ngữ, tay nghề, ý thức kỷ luật, trách nhiệm trong công việc còn kém so với lao động từ nhiều nước khác. Về mặt tổ chức, công tác tuyển chọn và đào tạo trước khi đi làm việc ở nước ngoài chưa được thực hiện tốt dẫn đến nhiều tiêu cực. Tình trạng lao động Việt Nam bị bỏ rơi sau khi đặt chân đến nước bạn, hoặc bị trả về trước thời hạn do không đáp ứng được nhu cầu của bên sử dụng lao động hoặc do phá hợp đồng diễn ra thường xuyên trên thực tế. Đây là những bất lợi và thách thức lớn đòi hỏi phải có những bước đột phá trong cơ chế chính sách quản lý xuất khẩu lao động của nước ta hiện nay. Điều đáng đề cập là cơ hội đi xuất khẩu lao động không hoàn toàn dễ dàng đối với lao động nông nghiệp, đặc biệt là đối tượng nghèo, nghèo cả về thông tin, quan hệ xã hội lẫn tiềm lực kinh tế. Người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài còn phải trải qua nhiều thủ tục rườm rà, khó khăn trong giấy tờ, thế chấp, đặt cọc ngân hàng với những thủ tục đến nản lòng, tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng lừa đảo bóc lột người lao động. Thật khó có thể giúp người nông dân nghèo vay mượn 4-5 nghìn USD để đóng cho công ty tuyển dụng cung ứng lao động. Tại nhiều doanh nghiệp, mạng lưới môi giới đã xuất hiện với cách “làm giá” đi xuất khẩu với cách “làm ăn chụp giật”, gây mất uy tín, thậm chí vi phạm pháp luật. Hoạt động xuất khẩu lao động của nước ta gặp nhiều khó khăn hơn do sự khốc liệt của thị trường quốc tế. Lao động Việt Nam giờ đây phải cạnh tranh với ngay chính các lao động đến từ các nước trong khu vực như Inđônêxia, Băng-la-đét, Philípin. Các thị trường tiếp nhận lao động trên thế giới trở nên “khó tính” hơn, thận trọng hơn, trong khi tiền lương tối thiểu cho người lao động ngày càng giảm sút trong bối cảnh cạnh tranh, toàn cầu hoá.

Trong khi các kênh di cư lao động chính thống dưới hình thức xuất khẩu lao động chưa đủ sức đáp ứng được nhu cầu việc làm thì các luồng di cư qua các kênh phi chính thức diễn ra khá phổ biến, đó là đưa người ra nước ngoài trái phép gia tăng trong những năm qua. Số nạn nhân bị lừa gạt, buôn bán qua biên giới Trung quốc và Cămpuchia ngày càng nhiều, với những thủ đoạn tinh vi, che đậy dưới nhiều hình thức, vỏ bọc khác nhau. Vấn nạn buôn người đã đánh trúng tâm lý mong muốn có được việc làm dễ dàng, có thu nhập, không đòi hỏi thủ tục và đặc biệt là sự kém hiểu biết do thiếu thông tin của nạn nhân. Giống như ở nhiều nước khác trên thế giới, tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em từ nông thôn ra thành phố cũng như qua biên giới đến các khu vực khác sẽ tiếp tục gia tăng ở Việt Nam. Xuất khẩu lao động vẫn đang là một kênh rất hữu hiệu để giải quyết việc làm cho lao động Việt Nam hiện nay và cho những năm tiếp theo. Vì vậy, phải làm thế nào để đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động ở nước ta hiện nay đang là vấn đề cấp bách.

 

Back to top button
Close
Close